obstetrik och gynekologi - kliniska länkar
2021-05-04

sök
icd 1177 sv.Wikipedia en.Wikipedia Google
Sällsynta hälsotillstånd Sällsynta diagnoser Genetic Home Ref OMIM

behandling
UpToDate Internetmedicin Läkemedelsverket
LÖF SFOG SS-beslutsstöd Hemostas InfPreg
Opoid konvertering Cancercentrum NKCx Gynop

läkemedel
FASS Skånelistan Läkemedelsboken
Janusinfo
Janusmed foster Janusmed amning

region skåne
riktlinjer: OG-hemvist Regionen Dokumentportalen: Obstetrik Gynekologi
vård: WebPasis eArkiv Analysportalen Sectra PACS CTG
Web-Outlook Tekla Avvikelse Intranet OG ST-Hbg
medinet HR-fönster

ultraljud
The Ultrasound of Life GravImm MCA-PSV MoM KUB
ISUOG
FMF LSU Perinatology.com TheFetus GE FOG
Human Embryology Animations Embryologi ST OG Hbg
Flerbörd Fördjupning Diabetes under graviditet Elsevier

organisationer
LÖF SFOG NFOG DSOG RCOG SBF SoS
SLF Läkartidningen SLS Sjukhusläkaren SMHS

forskning & utveckling
Med fak LU Support LUCRIS LU-mail
PubMed Google Scholar MedSök LUBsearch EPN Verktyg
MESH Ordlista UHRs ordbok Dictionary Synonyms Lexin Bab.la
ResearchGate ImpactFactor Gorthons Zoégas
Obst & Gyne BJOG AJOG AOGS UOG Cochrane EBM&HTA
Graviditetsregistret SoS Statistik

utbildning
CTG-utbildning ALSO NeoHLR Lipus SK-kurser ST-RS
Moodle Läkarprog MedCUL Forskarutbildning
gynzone Perineum HSTalks

övrigt
SMAK-meny Matlådan-meny Helsingborgs lasarett SwappAccess

Maila mig om något är fel eller fattas!
Claes Ignell